Fyzioterapie

Fyzioterapie v našem zařízení je individuálně plánovaná a vedená dle potřeb jednotlivých pacientů. 
Na základě komplexního vyšetření pomáháme našim pacientům v terapii hledat dostupné možnosti práce s vlastním tělem a učíme je tyto možnosti využívat přes vnímání a aktivní pohyb. 

Pracujeme s funkčními problémy i se všemi ortopedickými a neurologickými diagnozami. 

Spolupracujeme s lékaři různých odborností i psychology v Praze a Libereckém kraji, ke kterým v případě potřeby specializovaných vyšetření naše pacienty odesíláme.